Polish Phrasebook.Polish phrase book, useful Polish words and phrases.

Following is a catalogue of English expressions alongside their popular Polish equivalents in both phonetic transcription and original spelling as much as it was possible using letters of the English alphabet and the English standard pronunciation. We’ve chosen to transliterate characters unique to the Polish alphabet because they produce illegible strings of signs unless you have the Polish letters installed on your computer. And it’s good to remember that almost always the penultimate syllable is stressed in Polish words.

 

Polite phrases

Please – prosze pronounced ‘prosheh’.

Thank you – dziekuje pronounced ‘dsyenkooyeh’.

I’m sorry – przepraszam pronounced ‘pshehpraasham’.

Excuse me – przepraszam pronounced ‘pshehpraasham’.

Good morning – dzien dobry pronounced ‘dsyeni dobry’. Good afternoon – dzien dobry pronounced ‘dsyeni dobry’.

Good evening – dobry wieczor pronounced ‘dobry vyechoor”,

Good night – dobranoc pronounced ‘dobra notz’.

Hi – czesc pronounced ‘cheshch’.

Bye – czesc pronounced ‘cheshch’.See you – do widzenia pronounced ‘doh vidsenya’.

Yes – tak pronounced ‘tahk’.

No – nie pronounced ‘nye’.

Dining out in Krakow.

Restaurant – restauracja pronounced ‘restaauratzya’.

Table for two / four – stolik dla dwoch / czterech osob pronounced ‘stolick dlah dvookh / chterekh osoob’.

Waiter / waitress – kelner / kelnerka pronounced ‘klener / kelnerka’.

Dinner – obiad pronounced ‘obyad’ in daytime, kolacja pronounced ‘kolatsya’ in the evening.

Menu – menu pronounced ‘menyi’.

Winewino pronounced ‘vhinoh’.

Wine list – karta win pronounced ‘karta vin’.

Second helping – druga porcja pronounced ‘druka portzya’.

Vegetarian dish – danie wegetarianskie pronounced ‘danye vegetaryanskyeh’.

Can we have the bill please? – prosze o rachunek pronounced ‘proshe o rakhooneck’.

Staying in a hotel in Krakow.

Single / double room – pokoj jednoosobowy / dwuosobowy pronounced ‘pokooy yedno-osobovy / dvoo-osobovy’.

Bathroom – lazienka pronounced ‘uazienka’.

Check-in / checkout – zameldowanie / wymeldowanie pronounced ‘zameldovanye / wymeldovanye.

Reception desk – recepcja pronounced ‘rehtzeptzya’.

Bellboy – boy hotelowy pronounced ‘boy khotelovy’.

Manager – kierownik pronounced ‘kyerovnik’.

Key – klucz pronounced ‘klootch’.

Shopping in Krakow.

Price – cena pronounced ‘tzenah’.

Do you accept credit cards? – czy moge zaplacic karta? pronounced ‘tchi mokeh zaplatsits kartom?’.

How much for this? – ile to kosztuje? pronounced ‘ileh toh koshtooye?’.

To wrap – zapakowac pronounced ‘zapakovatz’.

Could you gift-wrap it for me? – prosze zapakowac na prezent pronounced ‘prosheh zapakovatz nah prezent’.

I need a bigger size – potrzebuje wiekszy rozmiar pronounced ‘potchebooyeh vyenkshee rozmyar’,

I need a smaller size – potrzebuje mniejszy rozmiar pronounced ‘potchebooyeh mnyeyshee rozmyar’,

Do you have other colors? – czy macie inne kolory? Pronounced ‘tchi matsye inneh kolory?’

Travel to and from Krakow.

Airportlotnisko pronounced ‘lotnyiskoh’. 

Flightlot pronounced ‘lot’.

Trainpociag pronounced ‘pohtsionk’.

Train station – dworzec kolejowy pronounced ‘dvozhetz koleyovy’.

Bus – autobus pronounced ‘autoboos’.

Bus station – dworzec autobusowy pronounced ‘dvozhetz autoboosovy’.

Ticket office – kasa biletowa pronounced ‘kasa beeletova’.

One ticket to (Krakow) – bilet do (Krakowa) pronounced ‘beelet doh (Krakova)’.

Booking – rezerwacja pronounced ‘rezervatzya’.

Return ticket – bilet powrotny pronounced ‘beelet povrotny’.

Sleeping car – wagon sypialny pronounced ‘vakon sipialny’.

First / second class – pierwsza / druga klasa pronounced ‘pyervsha / druka klasa’.

Nonsmoking car – wagon dla niepalacych pronounced ‘vakon dlah nyepalontsikh’.

Timetablerozklad jazdy pronounced ‘rozquad yazdy’.

Asking for directions

Streetulica (common abbreviation ul.) pronounced ‘ulitsa’.

Squareplac (common abbreviation pl.) pronounced ‘platz’.

How can I get to... – jak moge dojsc do... pronounced ‘yak mokeh doyshch doh...’

Bus / tram stop – przystanek autobusowy / tramwajowy pronounced ‘pshistanek autoboosovy / tramvayovy’.

Right / left – prawo/lewo pronounced ‘pravo / levo’.

Nightlife in Krakow

Cheers! - na zdrowie! pronounced ‘nah zdrovyeh!’.

One beer please – jedno piwo prosze pronounced ‘yedno peevoh prosheh’.

Can I smoke here? – czy mozna tu palic? pronounced ‘tchi mohzhnah too paleetz?’.

May I sit here? – czy moge tu usiasc? pronounced ‘tchi moke too usiyonshch?’

May I buy you a drink? – czy moge postawic ci drinka? pronounced ‘tchi moke postavich tsi drinka?’.

My name is Andy - mam na imie Andy pronounced ‘mam nah eemyeh Andy’.

Shall we dance? – zatanczymy? ? pronounced ‘zatanichimi?’

Let’s go to my place – chodzmy do mnie pronounced ‘khochmi doh mnye’.

Some other useful expressions in Polish. 

Where are the toilets? – gdzie jest toaleta? pronounced ‘gdsie yest toaleta?’

I don't speak Polish – nie mowie po polsku pronounced ‘nye moovyeh poh polskoo’.

Please write it down – prosze to napisac pronounced ‘prosheh toh napeesach’.

 
English polski (Polish)
Welcome Witam Cię (Sg>Sg)
Witamy Cię (Pl>Sg)
Witam Was (Sg>Pl)
Witamy Was (Pl>Pl)
Witam (Sg>Any)
Witamy (Pl>Any)
Witaj (Any>Sg)
Witajcie (Any>Pl)
Hello (General greeting) Cześć (inf)
Siema (vinf)
Siemano (vinf)
Hello (on phone) Halo
Słucham
How are you? Jak się Pan(i) miewa? (frm)
Jak się masz (inf)
Jak tam? (vinf)
Reply to 'How are you?' Bardzo dobrze, dziękuję. A Pan(i)? (frm)
Bardzo dobrze, dziękuję. A Ty? (inf)
Long time no see Dawno się nie widzieliśmy!
Kopę lat! (inf)
What's your name? Jak się Pan nazywa? (frm>m)
Jak się Pani nazywa? (frm>f)
Jak ma Pan na imię? (frm>m)
Jak ma Pani na imię? (frm>f)
Jak się nazywasz? (inf)
Jak masz na imię? (inf)
My name is ... Mam na imię ...
Nazywam się ...
Where are you from? Skąd Pan jest? (frm>m)
Skąd Pani jest? (frm>f)
Skąd jesteś? (inf)
I'm from ... Pochodzę z ...
Pleased to meet you Bardzo mi miło
Miło mi (inf)
Miło mi Pana poznać (frm>m)
Miło mi Panią poznać (frm>f)
Miło mi Was poznać (inf sg>pl)
Miło mi Państwa poznać (frm sg>pl)
Good morning
(Morning greeting)
Dzień dobry
Good afternoon
(Afternoon greeting)
Dzień dobry
Miłego popołudnia - (used when leaving)
Good evening
(Evening greeting)
Dobry wieczór
Miłego wieczoru - (used when leaving)
Good night Dobranoc
Goodbye
(Parting phrases)
Do widzenia (frm)
Do zobaczenia
Narazie
Cześć (inf)
Good luck! Powodzenia!
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
Na zdrowie!
Have a nice day Miłego dnia!
Bon appetit /
Have a nice meal
Smacznego!
Bon voyage /
Have a good journey
Szczęśliwej drogi!
Szerokiej drogi! (said to car drivers)
Szczęśliwej podróży!
Miłej podróży!
I don't know Nie wiem
I understand Rozumiem
I don't understand Nie rozumiem
Please speak more slowly Proszę mówić wolniej (frm)
Mów wolniej (inf)
Please say that again Czy możesz to powtórzyć?
Please write it down Czy mógłby Pan to napisać? (frm>m)
Czy mógłaby Pani to napisać? (frm>f)
Czy możesz to zapisać? (inf)
Do you speak English? Czy mówisz po angielsku? (sg/inf)
Czy mówi pan po angielsku? (frm/>m)
Czy mówi pani po angielsku? (frm/>f)
Czy mówicie po angielsku? (pl/inf)
Czy panowie mówią po angielsku? (pl/frm/>m)
Czy panie mówią po angielsku? (pl/frm/>f)
Do you speak Polish? Czy mówi Pan po polsku? (frm>m)
Czy mówi Pani po polsku? (frm>f)
Czy mówisz po polsku? (inf)
Mówi Pan po polsku? (frm>m)
Mówi Pani po polsku? (frm>f)
Mówisz po polsku? (inf)
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
Tak, trochę (quite a bit)
Tak troszkę (a little)
Speak to me in Polish Możemy mówić po polsku (We can speak Polish)
Mów do mnie po polsku (inf)
Proszę mówić do mnie po polsku (frm)
How do you say ... in Polish Jak się mówi ... po polsku?
Excuse me Przepraszam!
How much is this? Ile to kosztuje?
Sorry Przepraszam!
Please Proszę
Thank you Dzięki (vinf)
Dziękuję
Serdecznie dziękuję
Dziękuję bardzo
Dziękuję pięknie
Reply to thank you Proszę bardzo
Nie ma za co (inf)
Where's the toilet / bathroom? Gdzie jest toaleta? (Where’s the toilet?)
Gdzie jest łazienka? (Where’s the bathroom?)
This gentleman will pay for everything Ten Pan za wszystko zapłaci
This lady will pay for everything Ta Pani za wszystko zapłaci
Would you like to dance with me? Chcesz ze mną zatańczyć? (inf)
Zatańczymy? (inf)
Czy mogę prosić do tańca? (frm)
Mogę prosić Panią do tańca? (frm>f)
Do you come here often? Często tu przychodzisz?
I miss you Tęsknię za tobą (sg)
Tęsknię za wami (pl)
I love you Kocham Cię
Get well soon Wracaj do zdrowia!
Zdrowiej szybko!
Kuruj się!
Wróć prędko do zdrowia!
Go away! Odejdź!
Leave me alone! Proszę zostawić mnie w spokoju! (frm)
Zostaw mnie w spokoju! (inf)
Zostaw mnie! (inf)
Help! Pomocy!
Fire! Pożar!
Pali się!
Stop! Stop!
Stój!
Call the police! Proszę zadzwonić po Policję! (frm)
Proszę wezwać policję! (frm)
Zadzwoń po policję! (inf)
Wezwij policję! (inf)
Christmas greetings Wesołych świąt
New Year greetings Szczęśliwego Nowego Roku
Easter greetings Wesołych Świąt Wielkanocnych!
Wesołego Alleluja!
Szczęśliwej Wielkanocy!
Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!
Birthday greetings Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin
Wszystkiego najlepszego!
Sto lat!
Congratulations! Gratulacje!
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Mój poduszkowiec jest pełen węgorzy
One language is never enough Jeden język nigdy nie wystarcza